top of page
  • Obrázek autoraIva Horká

Více pozornosti potřebám seniorů

Populace stárne, seniorů přibývá. Musíme s tím počítat a mít pro ně připravené dostatečné kapacity i finanční prostředky. Cílem každého českého politika by mělo být provedení komplexní důchodové reformy, která by současným i budoucím důchodcům zajistila stabilitu.

Na Vysočině stejně jako v mnoha dalších částech naší republiky je nutné věnovat větší pozornost potřebám starších lidí. Populace stárne, obce předpokládají nárůst potřebnosti sociálních služeb pro seniory poskytovaných pobytovou a terénní formou. Politická reprezentace o problému ví, ale pouze ho tlačí před sebou a populisticky jednorázově rozdává peníze. Na smysluplné systémové změny ale čekáme marně.


Pro odvrácení budoucího kolapsu sociálních služeb je nutné zajistit dostatečnou podporu investic sociálních služeb. Jednoznačně musíme posílit kapacity pobytové a terénní péče pro seniory. Současné kapacity jsou nedostačující. To ale není žádná novinka. Jak uvádí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, tak ve srovnání s kapacitami sociálních služeb je naše země dlouhodobě pod evropským průměrem. Tento propad se každoročně zvětšuje tím, jak vyspělé evropské země reagují na zvyšující se poptávku (zejména z důvodu nárůstu podílu starších osob, ale i osob trpících demencí), zatímco ČR reaguje minimálně a se zpožděním.


V dnešní době je populární předhánět se v tom, kdo důchodcům přidá více peněz. Jde ale pouze o jednorázové příspěvky. Stejně jako v otázce posílení dostupnosti pobytové a terénní péče, je i v problematice důchodů třeba nastavit systémová řešení. Je nutné konečně přijít s důchodovou reformou, která zajistí dostatečné navýšení penzí. Ať se penzisté ani poskytovatelé potřebné péče nemusí bát, jak na tom budou příští rok. Sektor lidí pečujících o starší občany se do budoucna jistě bude rozrůstat, protože populace stárne. Musíme jim ale vytvořit důstojné podmínky, abychom je motivovali k vykonávání této fyzicky i psychicky náročné práce.


Investicemi do péče o seniory tedy získáme nejen radikální zlepšení jejich života, zároveň také vytvoříme nová pracovní místa. Posílíme tím navíc mezigenerační solidaritu. Senioři si naši pozornost a péči zaslouží, to by nemělo být zpochybňováno. Nevyčítejme seniorům, že volí populistické strany, které jim dávají dárky. Nabídněme jim lepší reálnou alternativu. Dostupnou a adekvátní terénní a pobytovou péči. Důchodovou reformu, která zajistí budoucnost nejen jim, ale také jejich dětem a vnoučatům.

4 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page