top of page

Za co bojuji

IH_icons-04.png
IH_icons-08.png
IH_icons-09.png
IH_icons_1-03.png
IH_icons-06.png
IH_icons-10.png
IH_icons-07.png
IH_icons-05.png
IH_icons-11.png
Zdravé veřejné finance

 • Naše země se musí vrátit k tradici odpovědného hospodaření a vyrovnaných rozpočtů, proto je nutné výrazně zpřísnit fiskální pravidla. Zákon o rozpočtové odpovědnosti se povýší na ústavní. Rozpočet už nebude
  trhacím kalendářem, který vláda nebere vážně.

   

 • Udělejme všechno pro to, aby schodek do konce volebního období klesl na 1,5 % HDP.
   

 • Zavede se výdajové pravidlo, aby politici nemohli vládní výdaje populisticky zvyšovat bez ohledu na naše rezervy a hospodářskou situaci.
   

 • Vytvoří se pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového břemene. Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené.
   

 • Zakročíme proti daňovým únikům. Budeme bojovat s obcházením daní internetovými korporacemi. Odstřihneme firmy z daňovýc rájů od veřejných peněz. Omezíme rozsah šedé ekonomiky, mimo jiné řešením situace lidí v exekucích.

 
Politik musí pracovat pro občany​​​

 • Více než 25 let se věnuji žurnalistice. Jsem zvyklá chránit zájmy občanů. Chci v tom pokračovat i v politice. Kromě zasedání Parlamentu chci pravidelně navštěvovat i krajské a obecní zastupitelstva. Díky tomu neztratím kontakt s lokální politikou a problémy.
   

 • Pravidelně se budu setkávat se starosty z našeho kraje, abychom si promluvili o tom, co mohu udělat pro zlepšení života lidí na Vysočině. Beru to jako samozřejmost. Svého zástupce volí lidé v určitém obvodu, neměl by tedy v Praze zapomínat na jejich problémy. 
   

 • Ráda si vyslechnu také místní občany. Každý týden budu voličům k dispozici v kanceláři našeho kraje. Od nich se přímo dozvím, co je v regionu třeba řešit.  Také budu pravidelně navštěvovat obce.
   

 • Svoje hlasování budu zveřejňovat na svých stránkách. Na pár kliknutí se tak dozvíte, pro co jsem hlasovala. Považuji to za velmi jednoduchý, ale potřebný krok směrem k voličům. Dali mi svou důvěru, po volbách by tedy měli mít možnost vidět, jestli s ní nakládám správně.

Více peněz pro lidi

 • Nelíbí se mi, jak současní vládnoucí politici přistupují k daním. Uvalují na ně zbytečně velké daně s tím, že jim pak ty peníze zase přerozdělí. Nechme peníze lidem. Snižme daňovou zátěž, kterou máme mimochodem jednu z největších v Evropě. Téměř polovinu výplaty odešleme státu. Chybí zde ale odvaha udělat rázný krok. Místo toho nadále tolerujeme systém, který je pro občany prokazatelně nevýhodný.
   

 • Zlevníme práci. Snížíme sociální pojištění na straně zaměstnavatelů o 2 procentní body.
   

 • Snížíme odvody za částečné úvazky.
   

 • Velké daňové změny se ale budou provádět jen jednou za celé volební období, aby se na ně všichni mohli dobře připravit a věděli, co je čeká.
   

 • Daňový systém je třeba zjednodušit a zefektivnit. Jsem pro nastavení výhodnějších daňových podmínek pro rodiny a mladé lidi. Je důležité, aby měli finanční prostředky pro nastartování svého života. Vítám zrušení daně z nabytí nemovitosti. Škoda, že to trvalo tak dlouho. 

Péče o přírodu

 • Za zcela klíčovou považuji problematiku životního prostředí. Musíme pracovat na lepší kvalitě ovzduší a ochraně a zadržování vody v krajině. Experti se shodují na tom, že přehrady sucho nevyřeší. Je nutné, abychom v zemědělství začali prosazovat opatření, která pomohou pečovat o krajinu a budou přednostně podporovat střední a malé zemědělské podniky a farmáře. Péče o krajinu pro nás musí být důležitější než zisky velkých holdingů. 

 • Podporuji projekt Dešťovka, protože šetří nejen vodu, ale také peníze občanů. Odborníci na danou problematiku vypočítali, že průměrná rodina může ušetřit i dva tisíce korun ročně, pokud dešťovou vodou splachuje a zalévá. Správným využitím dešťovky lze nahradit až jednu třetinu spotřeby. Proto budu podporovat veškeré programy pracující s dešťovou vodou a chytrým využíváním pitné vody. 

 • Od malička miluji přírodu. Velkou chloubou České republiky jsou pro mě naše nádherné lesy. Ty bohužel velice trpí nejen kvůli suchu, ale také kvůli kůrovci. Stát musí poskytnout dostatek finančních prostředků na záchranu našich lesů. Pokud to neuděláme, tak kůrovcovou kalamitu nezpomalíme a už vůbec nezastavíme. 

 • Za velký zásah do naší místní přírody považuji i plánované vybudování jaderného úložiště na Vysočině. Negativních dopadů této stavby je více, já se ale především soustředím na dopad na kvalitu ovzduší. Plně podporuji místní starosty, kteří se proti stavbě ohrazují. Ani já nebudu nečinně přihlížet ničení naší krajiny.

Podpora živnostníků a firem

 • Živnostníci a podnikatelé tvoří páteř naší ekonomiky. Svými daněmi pravidelně naplňují náš státní rozpočet.  Je nutné podnikatelům pro jejich činnost vytvářet ideální podmínky. Jinak nebudou vydělávat, na což následně doplatí stát i všichni jeho občané. 

 • Koronavirová krize ukázala, jak špatný je přístup k podnikatelům a živnostníkům. Místo vstřícného přístupu stát sahá k represím a strašení. Podnikatelé bojují o své živobytí a marně čekají na podanou ruku od státu. 

 • Vzhledem k extrémní situaci způsobené koronavirem navrhuji odpustit podnikatelům a živnostníkům některé platby. Jde například o minimální zálohy pro OSVČ či odpuštění zálohy sociálního pojištění pro firmy u zaměstnanců. Přistoupila bych také ke zrušení daně z příjmů za rok 2020. Snížila bych také odvody zaměstnavatelů za zaměstnance o několik procent, aby mohly firmy udržet pracovní místa.

 • Těžká doba vyžaduje rázná řešení. Musíme ale myslet i na pokoronavirovou dobu. Některé změny by měly být trvalé, protože v současné podobě některá opatření akorát škodí. Jsem jednoznačně pro zrušení EET a kontrolního hlášení DPH. Zvýšila bych také limit paušální daně na 2 000 000 Kč, přičemž bych zachovala její dobrovolnost. Též chci, aby na stejnou hranici, tzn. 2 000 000 Kč, vzrostl i limit pro povinnou registraci k DPH. Dojde tím hlavně ke snížení administrativní a daňové zátěže.

 • V regionu působí celá řada schopných lidí, kteří svými výrobky přispívají ke kvalitnější a pestřejší nabídce. Bohužel je ale mnohdy zastíní nadnárodní společnosti, které mají neomezené finanční možnosti ke své prezentaci. Proto podporuji větší propagaci regionálních živnostníků a podnikatelů a jejich skvostných produktů, aby se jim ještě lépe dařilo na lokálním trhu.
   

 • Exportérům budeme otevírat dveře do třetích zemí, abychom více diverzifikovali český vývoz.
   

 • Firmy budou mít možnost účtovat v eurech.
   

 • Budeme motivovat firmy k ekologickému provozu. Snížíme DPH u všech ekologických výrobků, kde je to možné.
   

 • Chci také praktikovat ekonomickou diplomacii, to znamená obchodním společnostem otevírat dveře na zahraniční trhy. Vyšší export může přinést jak finanční prostředky, tak vznik pracovních míst v regionu.

 
Rozvoj venkova

 • Prioritou je pro mě boj za zachování obchodů a dalších služeb na venkově. Prodejen ale bohužel ubývá. Obecně dostupnost veřejných služeb se na venkově neustále zhoršuje. To má reálný negativní dopad na kvalitu života lidí žijících na venkově. Zasadím se o vytvoření dialogu mezi politickou reprezentací a zástupci venkovských prodejen a dalších služeb.
   

 • Během posledních tří let český maloobchod přišel o skoro 2 000 prodejen, které zajišťovaly obchodní obslužnost především v menších městech a na venkově. Já se na venkovské prodejny dívám jako na zásadní veřejnou službu. Podporujeme veřejnou dopravu, podpořme i venkovské prodejny. 
   

 • Za ideální variantu považuji domluvení státní podpory venkovských prodejen. Tu bych ukotvila ve státním rozpočtu, aby se zajistila stabilita financování a plánování. Státní podpora by se pro celou republiku pohybovala  alespoň mezi 750 miliony a 1 miliardou korun. Investovat do kvality života lidí na venkově mi dává smysl. 

 
Podpora mladých rodin

 • Mladí lidé představují naši budoucnost. Pojďme jim vytvořit co nejlepší možné podmínky. Budu jednoznačně podporovat nejen snížení jejich daňové zátěže, ale také projekty a plány, které zaručí dostupnější bydlení.

 • Na Vysočině máme dlouhodobě problém s odlivem mladých lidí a kvalifikované pracovní síly. V lokálním měřítku vidíme, jaké negativní dopady má, když mladým lidem nedokážeme poskytnout dostatečný servis. To dopadá i na starší generaci, která kvůli tomu přichází o kontakt se svými dětmi a vnuky.

 • Pomůžeme rodinám. Zavedeme daňové prázdniny pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí. Zavedeme možnost odečíst si z daní platby za pečovatelské služby (do určitého limitu).

 • Kosmetické změny a drobné programy tuto situaci nevyřeší. Musíme sáhnout po zdánlivě radikálních, ale v konečném důsledku pozitivních opatřeních. Mladým lidem by velmi pomohla například výhodná manželská půjčka (například bezúročná nebo s odložením splátek) až do výše 1 000 000 korun. Usnadnila by jim třeba získání hypotéky. Motivujme mladé k zakládání rodiny slevou na dani pro děti, která by se mohla zvýšit až dvojnásobně.  

 • Již jsem hovořila o potřebě dávat více finančních prostředků obcím. Obce by tak měly peníze na podporu výstavby družstevních a obecních bytů, čímž by se zásadně pomohlo mladým rodinám. Sehnat bydlení za slušnou cenu je v dnešní době velmi složité. Kombinace nemožnosti najít rozumné bydlení a dobrou práci je velmi nebezpečná.

 
Důstojné stáří

 • Myslím také na seniory, aby prožili důstojné stáří. Zaslouží si více péče. Bohužel ale na ně společnost často zapomene. Přitom řada obcí předpokládá nárůst potřebnosti sociálních služeb pro seniory poskytovaných pobytovou a terénní formou, protože populace stárne.

 • Tím pádem přibývá lidí, kteří jsou odkázáni na stálou pomoc druhých. Jenomže kapacity v zařízeních tohoto typu jsou nedostatečné. Proto podporuji systémové řešení, aby se rozšiřovaly počty těchto zařízení a bylo tak o nemohoucí staré lidí postaráno.

 • Pro seniory, kteří chtějí žít doma, ale zároveň mají sníženou soběstačnost, je nutná dostupná terénní péče. Ta je ale také velmi přetížená. Proto opět budu usilovat o větší dostupnost této služby, aby každý senior dostal, co potřebuje. 

 • Všem seniorům by pomohlo zvýšení jejich penzí. Proto chci podpořit důchodovou reformu, která toto seniorům přinese.

 • V neposlední řadě je pro seniory především na venkově velmi důležité zachování veřejných služeb jako jsou prodejna nebo pošta. Ne každý starší člověk může jezdit tyto věci vyřizovat do města. O to se zasadím, jak popisuji v bodě týkajícího se služeb na venkově.

 
Kultura a média 21. století

 

 • Celý život je pro mě důležitým tématem kultura. V době koronavirové krize se ukázalo, jak důležitou roli hraje kultura v našich životech. Přesto jde o velmi podfinancovaný sektor, do kterého neplynou dostatečné investice. Kultura a umění se mění. Změnit by se měl i zkostnatělý přístup státu. Naslouchejme lidem z branže a vytvořme jim prostor pro seberealizaci. Kulturu všichni konzumujeme, přestože si to často možná ani neuvědomujeme. Investice do umění je pro mě investicí do vzdělanějšího a kulturnějšího Česka s větším rozhledem.
   

 • Místní tradice a folklor jsou pro mě velice důležité. Zaslouží si naši podporu. Uchováme tím nejen místní tradice, ale zároveň tím podpoříme i cestovní ruch. Vysočina patří mezi nejnavštěvovanější lokality v Česku. Proto musíme pečovat o místní kulturní i architektonické památky. Pro nás i další generace. Nechci se dožít budoucnosti, ve které budu muset vnukům či vnučkám vyprávět, jaké jsme u nás měli hezké rybníky, lesy a přehrady. Jak nádherná byla místní synagoga a jak krásně hrály varhany v kostele.

Politici pod dohledem
Pracovat pro občany
Senátor musí být transparentní
Ochrana přírody
Podpora živnostníků
Více peněz pro lidi
Podpora mladých
Důstojné stáří
Kultura 21. století
bottom of page